Werken nabij een leiding

De meeste incidenten op vervoersleidingen doen zich voor als die leidingen worden beschadigd bij werken door derden in de nabijheid ervan. Iedereen die werken wil uitvoeren in de omgeving van vervoersleidingen is daarom wettelijk verplicht om dat vooraf aan de vervoerder te melden. Op die manier kan tijdig alle nodige informatie worden bezorgd en kunnen veiligheidsafspraken worden gemaakt.

Sommige werken worden echter niet gemeld. En ook de veiligheidsvoorschriften worden niet altijd gevolgd. Fetrapi voert daarom een preventiebeleid met sensibilisering van de betrokken partijen. De preventie van beschadiging door derden is immers een gezamenlijke opdracht van alle betrokken partijen: vervoersmaatschappijen, gemeenten, bouwheren, studiebureaus, veiligheidscoördinatoren, aannemers, eigenaars en exploitanten van privé-percelen.

 

Publicaties