Duurzaam vervoer

Van alle vervoersmodi vertegenwoordigen pijpleidingen de laagste kost voor onze maatschappij.

Pijpleidingen dragen bij tot het ontlasten van het verkeer. Het vervoer van producten per pijpleiding zorgt ervoor dat er in belangrijke mate vrachtverkeer van de wegen wordt gehouden. Als de producten die nu vervoerd worden door 1 pijpleiding tussen Rotterdam en Antwerpen zouden vervoerd worden over de weg, zouden er 1056 tankwagens continu over en weer moeten pendelen.

Pijpleidingen zijn veel veiliger dan welk ander vervoersmiddel ook. Het aantal ongevallen met een pijpleiding is zeer klein, in schril contrast met het aantal verkeersongelukken.

Een ander groot voordeel is het efficiënte ruimtegebruik: pijpleidingen zijn zo goed als onzichtbaar in het landschap. Nadat ze zijn aangelegd, is het ruimtebeslag van de infrastructuur minimaal en verraden alleen de bakens hun ondergrondse aanwezigheid. Pijpleidingen en normale landbouwactiviteiten kunnen dus in harmonie samengaan op dezelfde percelen.

Ze veroorzaken geen geluidsoverlast of luchtvervuiling in tegenstelling tot vrachtvervoer op de weg, via de lucht of met het spoor. Alleen de aanleg van leidingen brengt soms wat lawaai mee, maar dat is beperkt. En bij het vervoer van gas, bijvoorbeeld, kunnen wel een aantal stoffen als methaan en koolstofdioxiden op gecontroleerde wijze vrijkomen, maar in minimale hoeveelheden in vergelijking met de uitlaatgassen in het verkeer.

Pijpleidingen zijn erg energiezuinig. Het vervoer via pijpleidingen kost weinig energie en pijpleidingen brengen geen lege terugritten of lege kilometers mee, terwijl traditionele vervoerswijzen zoals vrachtwagens en schepen niet altijd hun volledige capaciteit benutten.

 

Om eenzelfde hoeveelheid energie te vervoeren als 1 aardgasleiding (2,3 GJ per dag) zouden er 1.465 tankswagens met stookolie op onze wegen moeten rijden of 69 treinen met kolen het land doorkruisen.