Vóór aanvang van de werken

De beschermde zone: wettelijke meldingsplicht

Iedereen die werken wil uitvoeren in de directe nabijheid van vervoersinfrastructuur is wettelijk verplicht om die werken aan de vervoerder te melden al vanaf de ontwerpfase en uiterlijk 15 werkdagen voordat de werken beginnen (Koninklijk Besluit van 21 september 1988 en wijzigingen).

Het Koninklijk Besluit bepaalt echter een specifieke meldingsprocedure voor dringende herstellingswerken. De aannemer (of opdrachtgever) moet de gemeente en de vervoerder de start van de werken melden via telefoon, fax of ander equivalent middel. De melding zal binnen 24 uur met een aangetekende brief worden bevestigd.

Zie KB 21-09-1988.pdf onderaan deze pagina.

De voorbehouden zone: verboden activiteiten

Het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017 bepaalt de minimale breedte van de voorbehouden zone waarin alle werkzaamheden verboden zijn, evenals:

 • Het oprichten van gebouwen, gesloten lokalen, tuinhuisjes, carports, tenten;
 • Het opstapelen van materieel en materiaal;
 • Het wijzigen van het reliëf van de bodem (bv. grachten graven, taluds maken of graafwerken uitvoeren);
 • Persen, intrillen of inheien van palen of planken;
 • Gebruik van springstoffen

Bepaalde werkzaamheden kunnen toch toegelaten worden binnen de voorbehouden zone maar enkel mits een voorafgaande overleg met de betrokkene vervoerders en nadien, ter plaatse, in nauwe coördinatie met toezichters van deze vervoerders.

Zie KB 19-03-2017.pdf onderaan deze pagina.

Werken melden: snel en eenvoudig via de KLIM-website

KLIM staat voor federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt. De KLIM-website is het eenvoudigste wettelijk alternatief (Koninklijk Besluit 2006) om te weten of de werken die u plant zich in de directe nabijheid van vervoersleidingen bevinden. U kunt er uw werken ook officieel melden.

Wat verwachten de vervoerders van uw aanvraag?

 • Plaats (werkzone), aard en planning van de werken.
 • Middelen en uitvoeringsplannen.
  • Voldoende gegevens om het risico van beschadiging van de leiding te kunnen inschatten.
  • Boor- en persactiviteiten duidelijk vermelden.
 • Gegevens van de contactpersonen.
 • Aanvraag via brief, per fax, per mail of via KLIM.
 • Rekening houden met de wettelijke antwoordtermijnen.

Rechtstreeks naar de KLIM-website.

Zie KLIM-CICC brochure_NL.pdf onderaan deze pagina.

 

Links

Geconsolideerde versie KB 21-09-1988

Het Koninklijk Besluit van 21-09-1988

 

Publicaties


KB 19-03-2017.pdf (399 kb)

Het Koninklijk Besluit van 19-03-2017

KLIM-CICC brochure_NL.pdf (444 kb)

Voorstellingsfolder KLIM, Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt

Werken in het vooruitzicht? Speel op veilig!