Veiligheid

Als zorgvuldige en verantwoordelijke beheerder van een vervoersnet in België geven de leden van Fetrapi elke dag absolute prioriteit aan de veiligheid, betrouwbaarheid en integriteit van hun installaties.

Voor alle vervoerders door middel van leidingen gelden dezelfde wettelijke regels en verplichtingen. De wet legt een minimum aan veiligheids- en beschermingsmaatregels op en vervoerders passen bijkomende maatregelen toe wanneer de omstandigheden dit vereisen.

Pijpleidingen zijn intrinsiek veel veiliger dan de andere vervoermiddelen. Het aantal ongevallen met een pijpleiding is zeer klein, in schril contrast met het aantal verkeersongelukken. De meeste ongevallen met pijpleidingen worden veroorzaakt door schade bij werken door derden in de nabijheid van de leiding.