Veilige infrastructuur

Pijpleidingen: intrinsiek veilig

Het technisch bestek voor de bestelling van buizen en toebehoren is gebaseerd op Europees en internationaal geldende normen. De kwaliteitscontrole van de buizen bij de productie gebeurt met uiterste precisie en wordt bovendien uitgevoerd onder toezicht van een erkend onafhankelijk controleorganisme.

De Fetrapi-leden doen bij de aanleg van hun leidingen uitsluitend beroep op gecertifieerde aannemers. Dat certificaat, dat wordt afgeleverd door een erkend controleorganisme, is een bewijs van hun beheersing van de veiligheis-, milieu-, en hygiënische aspecten van de werkplek.

Om een leiding aan te leggen, worden de buizen eerst aan elkaar gelast door speciaal daartoe opgeleide en gekwalificeerde lassers volgens beproefde werkmethoden. Elke las wordt afzonderlijk gecontroleerd onder toezicht van een erkend onafhankelijk controleorganisme.

De buizen zijn ook afgewerkt met een kunststoflaag om externe corrosie te vermijden en bovendien worden de leidingen uitgerust met een systeem van kathodische bescherming.

Bij de aanleg worden boven de pijpleiding een waarschuwingsnet en een waarschuwingslint (met de aard van het vervoerde product, de naam van de vervoerder en het noodnummer) gelegd. Die laatste maatregel wordt genomen om graafmachinisten te waarschuwen dat er een transportleiding ligt.

Voordat een leiding in gebruik wordt genomen, worden om veiligheidsredenen nog een aantal testen uitgevoerd. Dat is ten eerste een mechanische weerstandsproef: normaal gezien wordt water in de leiding gebracht op een druk die hoger ligt dan de maximale druk waarmee het product door de leiding zal stromen. Daarnaast wordt ook een dichtheidsproef uitgevoerd, waarbij lucht in de pijplijn wordt gepompt om de lasnaden dubbel te controleren. Die testen gebeuren eveneens onder toezicht van een erkend onafhankelijk controleorganisme.

Bovengronds toch zichtbaar en geïnspecteerd

Bovengronds wordt de aanwezigheid van een leiding aangegeven door middel van bakens en merkpalen die langs het traject ervan geïnstalleerd worden. Maar opgelet: een baken of merkpaal dient enkel om de aanwezigheid van een leiding aan te geven en zegt dus niets over haar precieze ligging.

Patrouilleurs staan dagelijks in voor de inspectie van het leidingnet. Ze voeren hun rondes uit met de wagen, per helicopter en te voet. Dat gebeurt vooral om onaangekondigde werken op te sporen, diverse metingen uit te voeren en aannemers te begeleiden die werken in de nabijheid van leidingen uitvoeren.

 

Publicaties


AM 2017 06 07 Code Tech Expl.pdf (11377 kb)

Ministerieel besluit Exploitatie

AM 2017 06 07 Code Tech Risk.pdf (11377 kb)

Ministerieel besluit Risicoanalyse

AM 2017 06 07 Tech Code Concept.pdf (11377 kb)

Ministerieel besluit Ontwerp & constructie

AM 2017 0607 Tech Code SMS.pdf (11377 kb)

Ministerieel besluit SMS

KB 19-03-2017.pdf (399 kb)

Het Koninklijk Besluit van 19-03-2017