Nood- en interventieplannen

Alle leden van Fetrapi beschikken over gedetailleerde plannen van hun eigen infrastructuur. In samenwerking met de Algemene Directie Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) werd de digitale leidingendatabank van Fetrapi toegankelijk gemaakt voor de provincies en de brandweerkorpsen via een on line webtoepassing.

Ook werd een noodplangids voor leidingen voor het vervoer van gassen en vloeistoffen uitgewerkt door de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Met de gids beschikken de gemeenten en provincies over een instrument om vervoersleidingen te integreren in de nood- en interventieplannen.