Toch een leiding geraakt?

In geval van beschadiging, hoe klein ook: stop onmiddellijk met graven en waarschuw de vervoersmaatschappij.

Bij een ernstige beschadiging of een lek: zorg ervoor dat iedereen de omgeving verlaat, waarschuw de hulpdiensten (100 of 112) en de vervoersmaatschappij en vermijd elke ontstekingsbron.