Standpunten

Bij de oprichting van Fetrapi in 1993 werden de activiteiten van de federatie voornamelijk bepaald door het uitwisselen van informatie tussen de leden. Sinds een tiental jaar wil Fetrapi ook wegen op het beleid, omdat het pijpleidingenvervoer op dat niveau vaak wordt vergeten of schromelijk onderbelicht