Welkom

De vzw Fetrapi, voluit Federatie van Transporteurs door middel van Pipeline, werd opgericht in februari 1993 en vertegenwoordigt 19 eigenaars en operatoren van transportleidingen in België.

De leden van Fetrapi zijn voornamelijk actief in de chemische, olie- en aardgassector. Samen beheren ze circa 8.000 kilometer pijpleidingen in dienst en vervoeren ze ongeveer 100 miljoen ton product per jaar.

Pijpleidingenvervoer: veilig en duurzaam

De federatie behartigt de belangen van zijn leden ten overstaan van de overheid en moedigt het permanent onderzoek aan inzake de veiligheid en de goede werking van transportleidingen.

Pijpleidingen bieden tal van voordelen die een verregaande positieve invloed kunnen hebben op het milieu, op de mobiliteit en op de kostenbalans van zowel de overheid als het bedrijfsleven. Fetrapi wil hier een voortrekkersrol spelen en de betrokken belangengroepen informeren over de voordelen van transport via pijpleiding.