Knelpunten en aanbevelingen

Binnen de Europese (petro)chemische industrie winnen pijpleidingen aan strategisch belang als transportmiddel dat bedrijven en industriële clusters verbindt. Toch wordt pijpleidingvervoer nog niet erkend als een volwaardige transportmodus voor goederen, zoals het weg-, spoor- en watervervoer dat wel zijn. Dat brengt een aantal knelpunten qua ruimtegebruik, infrastructuurwerken en kosten met zich mee, waardoor ook andere transportmodi overmatig belast worden.

Daarom formuleert Fetrapi, samen met de federatie van de chemiesector Essenscia, een aantal aan bevelingen. Die zijn gebundeld in het Memorandum dat beide federaties schreven naar aanleiding van de federale verkiezingen in 2007 en naar aanleiding van de gewestelijke verkiezingen in 2009.

De belangrijkste pijnpunten zijn het gebrek aan transparantie en efficiëntie bij het verlenen van vergunningen en het gebrek aan coherentie tussen de verschillende bevoegheidsniveaus. Daarom vragen Essenscia en Fetrapi een hervorming van het vergunningsbeleid met onder meer:

  • een inperking van de globale termijn voor het verkrijgen van vergunningen en van de duur van elke stap in het proces;
  • een coördinatie tussen de verschillende procedures en een structurele samenwerking tussen de beleidsniveaus: een één-loket-beleid en de oprichting van een kenniscentrum voor pijpleidingen kunnen een stap in de goede richting zijn;
  • een vereenvoudiging van bepaalde regels en wetgeving;
  • een nieuwe regeling voor de verdeling van de kosten van het verleggen van een leiding;
  • ondersteuning van de overheid voor relevante innovatieve projecten;
  • garanties voor een grotere rechtszekerheid.

 


Memorandum Fetrapi-Essenscia 2007_NL.pdf (72 kb)

Memorandum Fetrapi-Essenscia 2007

Pijpleidingtransport: de meest duurzame transportmodus

Memorandum Fetrapi-Essenscia 2009_NL.pdf (526 kb)

Memorandum Fetrapi-Essenscia 2009

Pijpleidingtransport