Voordeel voor onze havens

Dankzij pijpleidingen worden de bestaande petrochemische clusters versterkt en de goederenstromen van afgewerkte producten verankerd. Die producten van hoge toegevoegde waarde hebben ook logistieke diensten met een hogere toegevoegde waarde nodig. Het verankeren van die vraag naar logistieke diensten speelt natuurlijk in het voordeel van onze havens.

Het effect hiervan is een substitutie van niet-verankerde logistieke diensten met een lage toegevoegde waarde (zoals bulkchemicaliën met zeeschepen) door verankerde logistieke diensten met een hogere toegevoegde waarde (zoals specifieke logistieke opslag, verpakking en transport).

Als Vlaanderen, Wallonië, Brussel en België een logistiek centrum voor Europa willen worden is het van essentieel belang dat pijpleidingen volledig in die strategie geïntegreerd worden.