Contact en organisatie

FETRAPI vzw

Guimardstraat 4
1040 Brussel

Tel  :  +32 2 282 78 74
Fax  :  +32 2 282 70 94
e-mail  :  contact@fetrapi.be

BTW BE 0450.004.576
RPR BRUSSEL

Fetrapi is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en wordt beheerd door een raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur is Peter Verhaeghe en de ondervoorzitter is Guy De Schrijver.

Binnen Fetrapi bestaan ook 3 werkgroepen:

  • Werkgroep Vergunningen, voorgezeten door Gontran Soumoy.
  • Werkgroep Veiligheid, voorgezeten door Guy De Schrijver.
  • Werkgroep Kathodische bescherming, voorgezeten door Patrick Mooens.